Home Back » Golden Lecture of Prevention (in ...

Golden Lecture of Prevention (in Albanian)

“Një gram parandalim ka vlerë sa një kilogram mjekim” Henry De Bracton, 1240 Vlerën e parandalimit parësorë, njeriu e ka ditur edhe para shumë shekujve. Fatkeqësisht, as sot përparësitë e parandalimit nuk vlerësohen aq sa duhet për shkak të preokupimit me teknologji moderne mjeksore. Ne, këtu në projektin Supercourse (www.pitt.edu/~super1), kemi vendosur që të zhvillojmë “Ligjëratë Artë të Parandalimit” duke e kuptuar rëndësinë e parandalimit. Supercouse, i mbështetur financiarisht nga Libraria Kombëtare e Shëndetësisë, pranë Insitutit Kombëtarë të Shëndetësisë NIH, është një librari e bazuar në Internet e ligjëratave mbi parandalimin dhe shëndetin publik, të cilat janë të shpërndara falas nga 10,000 anëtarët nga 151 shtetet që bëjnë pjesë në Rrjetin e Shëndetit Global (Global Health Network). Ne e kemi zhvilluar një ligjeratë të Artë të Parandalimit për të ilustruar dhe përkrahur rolin e parandalimit si mjek kryesor për përmirësimin e shëndetit të njerzve në mbarë botën. Lecture translated into Albanian by Ylli Hyseni

Reviewed
Not-Reviewed
Lecture has no comments yet.