Home Back » Hawaiian Science ‘Ike o ka po‘e ...

Hawaiian Science ‘Ike o ka po‘e ‘imi loa

In his text Ka Mooolelo Hawaii, nineteenth century kanaka intellectual Kepelino wrote, “Ahu kupanaha ia, Hawai’i ‘imi loa! E noi`i wale mai nō ka haole-a, ‘a`ole e pau nā hana a Hawai`i ‘imi loa.” [A heap of amazing things can be learned about Hawai'i! However diligently the foreigner inquires, he cannot fathom all of the doings of far seeking Hawaiians. This presentation on Hawaiian Science, ‘Ike o ka po’e ‘imi loa **(Knowledge of a far-seeking people) is inspired by Kepelino’s characterization of Hawaiian knowledge as “imi loa,” “far-seeking.” Let’s begin with the content of a chant for knowledge. Inā maopopo iā ‘oe i ka lelo makuahine, e ho’olohe pololei, but if not, then read the translated lines carefully as it is chanted.

Reviewed
Not-Reviewed
Lecture has no comments yet.